Strona główna | Poradę | To jest kolejne pytanie testowe

To jest kolejne pytanie testowe

 

2:4 O zatrzymaniu czasu gry i długości okresu na jaki została ona zatrzymana decydują sędziowie. Czas jest zatrzymywany w następujących sytuacjach:
a) nałożenia kary wykluczenia, dyskwalifikacji lub usunięcia;
b) podyktowania rzutu karnego;
c) przyznania przerwy dla drużyny;
d) złej zmiany zawodników lub wejścia dodatkowego zawodnika na boisko;
e) gwizdka sędziego mierzącego czas lub delegata na zawodach;
f) niezbędnej konsultacji pomiędzy sędziami, zgodnie z przepisem 17:8
g) Zatrzymanie czasu gry może nastąpić także w innych przypadkach, w zależności od okoliczności.
Naruszenie przepisów w trakcie zatrzymania czasu gry powoduje takie same sankcje jak popełnione w trakcie gry (16:13, akapit 1)
Sędziowie dają sygnał sędziemu mierzącemu czas kiedy czas gry należy zatrzymać oraz kiedy gra ma być wznowiona. Zatrzymanie czasu gry sygnalizowane jest sędziemu mierzącemu czas przez sędziów przy użyciu trzech krótkich sygnałów dźwiękowych z jednoczesnym pokazaniem sygnału ręcznego nr 16. Po zatrzymaniu czasu gry, jej wznowienie następuje po sygnale gwizdka sędziego (15:3b).
Każdy zespół ma prawo do wykorzystania 1-minutowej przerwy dla drużyny w każdej połowie podstawowego czasu gry.

 

2:5 Jeżeli w trakcie wykonywania rzutu wolnego lub karnego, bądź w czasie lotu piłki po wykonaniu tych rzutów, rozlegnie się sygnał automatyczny lub sygnał gwizdka kończący grę (także dogrywkę) lub I jej połowę, należy odpowiedni rzut powtórzyć. Sędziowie muszą zaczekać na efekt tych rzutów zanim zakończą grę sygnałem gwizdka.

 

2:6 Jeżeli sędziowie stwierdzają wcześniejsze zakończenie meczu (także dogrywki) lub I jego połowy przez sędziego mierzącego czas, to ich obowiązkiem jest zatrzymanie drużyn na boisku i dogranie pozostałego czasu gry. Grę rozpoczyna wówczas ta drużyna, która była w posiadaniu piłki w momencie wcześniejszego zakończenia gry. Jeśli w tymże momencie była przerwa w grze, to grę należy wznowić rzutem odpowiednim do sytuacji w rezultacie której powstała ta przerwa. Natomiast gdy w momencie przerwania spotkania piłka była w grze, to wznowienie gry następuje rzutem wolnym, zgodnie z przepisem 13:4a-b. Jeżeli czas gry I połowy spotkania (dogrywki) został przedłużony, należy czas gry II połowy odpowiednio skrócić. Jeżeli czas gry II połowy został przedłużony, to sędziowie muszą zaakceptować wszystkie zdarzenia jakie zaszły w tym czasie na boisku.

 

2:7 Jeżeli w podstawowym czasie gry mecz zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, a zachodzi konieczność wyłonienia zwycięzcy, zarządzana jest dogrywka, która rozpoczyna się po upływie 5min od zakończenia podstawowego czasu gry. Czas dogrywki wynosi 2x5min, a przerwa pomiędzy jej częściami wynosi 1min. Jeżeli wynik meczu pozostaje nierozstrzygnięty po pierwszej dogrywce, zarządzana jest ponownie dogrywka, która rozpoczyna się po upływie 5min od zakończenia poprzedniej. Czas tej dogrywki wynosi również 2x5min z przerwą 1-minutową. Jeżeli wynik pozostaje nadal nierozstrzygnięty, zwycięzca wyłaniany jest w trybie przewidzianym w regulaminie danych zawodów.

 

2:8 O zatrzymaniu czasu gry i długości okresu na jaki została ona zatrzymana decydują sędziowie.
Zatrzymanie czasu gry jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:
a) nałożenia kary wykluczenia, dyskwalifikacji lub usunięcia;
b) podyktowania rzutu karnego;
c) przyznania przerwy dla drużyny;
d) złej zmiany zawodników lub wejścia dodatkowego zawodnika na boisko;
e) gwizdka sędziego mierzącego czas lub delegata na zawodach;
f) niezbędnej konsultacji pomiędzy sędziami, zgodnie z przepisem 17:8
g) Zatrzymanie czasu gry może nastąpić także w innych przypadkach, w zależności od okoliczności.
Naruszenie przepisów w trakcie zatrzymania czasu gry powoduje takie same sankcje jak popełnione w trakcie gry (16:13, akapit 1)

2:9 Sędziowie dają sygnał sędziemu mierzącemu czas kiedy czas gry należy zatrzymać oraz kiedy gra ma być wznowiona.
Zatrzymanie czasu gry sygnalizowane jest sędziemu mierzącemu czas przez sędziów przy użyciu trzech krótkich sygnałów dźwiękowych z jednoczesnym pokazaniem sygnału ręcznego nr 16.

Po zatrzymaniu czasu gry, jej wznowienie następuje po sygnale gwizdka sędziego (15:3b)

2:10 Każdy zespół ma prawo do wykorzystania 1-minutowej przerwy dla drużyny w każdej połowie podstawowego czasu gry.

 

PIŁKA DO GRY

 

3:1 Piłka do gry ma powłokę skórzaną lub ze sztucznego tworzywa. Musi być w kształcie kulistym, a jej powierzchnia nie może być śliska i błyszcząca (17:3)

 

3:2 Obwód i ciężar piłek używanych w zawodach poszczególnych kategorii wiekowych powinny być następujące:

– 58-60cm i 425-475g (IHF rozmiar 3) dla drużyn męskich w wieku 16-cie lat i starszych,

– 54-56cm i 325-375g (IHF rozmiar 2) dla drużyn żeńskich w wieku 14-cie lat i starszych oraz chłopców w wieku 120tu lat do 16-tu lat,

– 50-52cm i 290-330g (IHF rozmiar 1) dla drużyn dziewcząt w wieku od 8-miu do 14 lat i chłopców w wieku od 8-miu do 12-tu lat.

Wymogi jakim powinny odpowiadać piłki używane w oficjalnych meczach międzynarodowych określone są w “Przepisach IHF dotyczących piłek do gry”

Rozmiar i waga piłek używanych w zawodach mini-piłki ręcznej nie są przedmiotem uregulowań niniejszych przepisów gry.

 

3:3 Do każdego spotkania muszą być przygotowane przez gospodarzy zawodów co najmniej dwie piłki spełniające wymogi określone w przepisach 3:1-2. Piłka rezerwowa musi być natychmiast dostępna na stoliku sędziowskim.

 

3:4 O użyciu piłki rezerwowej decydują sędziowie. Mają oni obowiązek wprowadzić ją do gry szybko, bez zbędnych przerw i unikając zatrzymania czasu gry.

 

DRUŻYNA

 

4:1 Drużyny liczą maksymalnie 12 graczy. Ich nazwiska muszą być wpisane do protokołu. W drużynie przez cały czas musi grać bramkarz. Maksymalnie 7 graczy (6+bramkarz) z jednej drużyny może być na raz na boisku w czasie gry. Pozostali są zmiennikami. Na ławce może siedzieć maksymalnie 5 zmienników, gracze czasowo zawieszeni i czterech działaczy. Działacze muszą zostać wpisani do protokołu i nie mogą zostać zmienieni w trakcie meczu. Jeden z nich musi być trenerem (osobą odpowiedzialną za zespół). Tylko on może prosić o czas dla drużyny, a także zgłaszać uwagi do stolika i sędziów. Osoba towarzysząca nie ma prawa wchodzić na boisko w trakcie gry. Naruszenie tej zasady podlega karaniu jako niesportowe zachowanie (patrz jednak przepisy 8:4, 16:1d, 16:3d, 16:6b), a gra jest wznawiana rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13:1a-b).

 

4:2 Drużyna musi przystąpić do gry z co najmniej 5-ma zawodnikami. Drużyna może zostać uzupełniona do końca zawodów – łącznie z dogrywkami – do 12-tu zawodników (dla zawodów IHF i kontynentalnych obowiązują uregulowania szczególne). Gra może toczyć się dalej, jeżeli liczba zawodników jednej z drużyn zmaleje do poniżej 5-ciu. W takiej sytuacji sędziowie decydują o ewentualnym zaniechaniu dalszego kontynuowania zawodów (17:13), o ile równocześnie straciły one sportowy charakter.

 

4:3 Zawodnik lub osoba towarzysząca są uprawnieni do udziału w meczu jeśli są obecni w momencie rozpoczęcia gry i są wpisani do protokółu zawodów. Zawodnik lub osoba towarzysząca, którzy przybędą po rozpoczęciu gry, celem uzyskania uprawnienia do udziału w meczu, muszą zgłosić swoje przybycie sędziemu mierzącemu czas / sekretarzowi i muszą być wpisani do protokółu zawodów przed ich rozpoczęciem. Zawodnik uprawniony do gry może, zasadniczo w każdej chwili, wejść na boisko przez linii zmian własnej drużyny (patrz jednakże przepis 4:4 i 4:6).
Zawodnik, który nie jest uprawniony do gry, a wszedł na boisko, musi być zdyskwalifikowany (16:6a). Wówczas grę rozpoczyna się rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13:1a-b).

 

4:4 Zawodnicy rezerwowi mogą w czasie gry wielokrotnie i w każdej chwili, bez zgłaszania sędziemu mierzącemu czas/sekretarzowi, być wprowadzani do gry, o ile zawodnicy, których zmieniają, uprzednio opuścili boisko (4:5). Wejście zawodników na boisko i jego opuszczenie może nastąpić wyłącznie przez linię zmian własnej drużyny (4:5). Dotyczy to także zmian bramkarzy (zobacz także przepisy 4:6 i 14:10). Każdy, kto wejdzie lub zejdzie z boiska poza strefą zmian powinien być ukarany, chyba że zrobił to w sposób niezamierzony.

 

4:5 Zła zmiana jest karana 2-minutowym wykluczeniem winnego jej popełnienia zawodnika. Jeżeli więcej niż jeden zawodnik tej samej drużyny popełni w danej sytuacji błąd złej zmiany, wówczas karę nakłada się wyłącznie na zawodnika, który jako pierwszy naruszył przepisy o zmianie. Gra jest wznawiana rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej z miejsca przekroczenia linii końcowej jeśli piłka była w grze.(13:1a-b).

 

4:6 Zawodnik, który jako dodatkowy wszedł na boisko lub który w sposób niezgodny z przepisami bierze udział w grze będąc w strefie zmian, musi być ukarany 2-minutowym wykluczeniem. Wówczas, drużyna gra w składzie zmniejszonym o jednego zawodnika przez 2min (niezależnie od tego, że dodatkowy zawodnik musi opuścić boisko). Jeżeli zawodnik wejdzie na boisko w trakcie odbywania kary wykluczenia, to musi być na niego nałożona kolejna kara 2min wykluczenia. Ta kara rozpoczyna się natychmiast, wskutek czego drużyna musi występować na boisku w składzie zmniejszonym o kolejnego zawodnika przez okres pozostałej do odbycia pierwszej kary.
Gra w obu powyższych przypadkach wznawiana jest rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13:1a-b). “Kolejny zawodnik” nie dostaje kary dwóch minut do protokołu i może wejść na boisko w ramach zmiany zmiany.

 

4:7 Wszyscy zawodnicy z pola gry danej drużyny muszą posiadać jednakowe stroje, których kombinacja kolorów i wzorów musi wyraźnie różnić się od strojów drużyny przeciwnej. Strój zawodnika, który w danym momencie występuje jako bramkarz, musi się różnić od strojów obu drużyn i bramkarza drużyny przeciwnej (18:3). Koszulki zawodników powinny być oznaczone numerami od 1 do 20, o wysokości co najmniej 20cm na plecach, a 10cm z przodu. Kolor numerów musi wyraźnie odróżniać się od koloru koszulek. Kapitan drużyny musi posiadać na ramieniu opaskę o szerokości 4cm w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki. Zawodnicy muszą w czasie gry używać obuwia sportowego.
Niedozwolone jest posiadanie w czasie gry przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników. W szczególności nie można używać kasków ochronnych, masek ochronnych, bransolet, zegarków, pierścionków, łańcuszków, kolczyków, okularów bez solidnej oprawy i opaski przytrzymującej oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zawodników (18:3). Opaski na głowę są dozwolone, o ile wykonane są z miękkiego i elastycznego materiału. Zawodnicy nie spełniający powyższych wymogów nie mogą brać udziału w grze do czasu dostosowania się do nich.
Jeżeli zawodnik krwawi, ma ślady krwi na ciele lub stroju, musi natychmiast i dobrowolnie opuścić boisko (przez strefę zmian) w celu zatrzymania krwawienia , zabezpieczenia rany i oczyszczenia śladów krwi. Zawodnikowi nie wolno powrócić do gry przed wykonaniem tych czynności. Zawodnik, który nie wykona zaleceń sędziów w tej mierze, jest traktowany jako zachowujący się niesportowo. Sędziowie mogą zezwolić (używając sygnałów nr 16 i 17) dwóm osobom z danej drużyny, uprawnionym do uczestnictwa w zawodach, na wejście na boisko w trakcie zatrzymania czasu gry w celu udzielenia pomocy zawodnikowi ich drużyny, który uległ kontuzji.