KOMUNIKATY

Wyniki ustaleń Komisji Oceniającej –OSPR /07 .09.2015 r.

Na podstawie złożonych deklaracji udziału w programie oraz gotowości do podpisania porozumień trójstronnych ustalono listę szkół biorących udział w Programie. Nowe propozycje zostały zatwierdzone przez Komisję Oceniającą w dniu 7 września 2015 r.

dolnośląskie , kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Lista może ulec zmianie w przypadku wycofania się szkół lub organów prowadzących tych jednostek.

Komunikat do wszystkich jednostek współpracujących z ZPRP w Programie rozwoju piłki ręcznej – OSPR /POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE

Szanowni Państwo

Szkoły składające wniosek o udział
w Programie rozwoju piłki ręcznej – OSPR

Organy prowadzące szkół

wg rozdzielnika

 

Szanowni Państwo

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, iż rozpoczął realizację „Programu rozwoju piłki ręcznej – OSPR” z dniem 1 września 2015 r.

Nabór wniosków szkół aplikujących do projektu prowadzony był od lutego 2015 r. Spośród około 480 wniosków wyłoniono blisko 300 szkół spełniających kryteria opisane w Programie (pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, obiekty wspomagania szkolenia, jak np. pływalnie, boiska zewnętrzne, obiekty lekkoatletyczne, kwalifikowana kadra szkoleniowa, zwiększona liczba godzin szkolenia sportowego, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego). W każdym województwie powstaną dwa Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR), jeden dla dziewcząt i jeden dla chłopców. W skład OSPR będą wchodziły: jedno liceum, trzy gimnazja i sześć szkół podstawowych. Utrzymanie ciągłości szkolenia uczniów utalentowanych sportowo jest jednym z podstawowych warunków osiągnięcia mistrzostwa sportowego, w efekcie realizacji wieloletniego cyklu przygotowań do zawodów najwyższej rangi.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ma wieloletnie, bogate doświadczenie w organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, w formie ośrodków sportowych, czego wynikiem i jednocześnie potwierdzeniem jest Decyzja nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca br. w sprawie „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 r. zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”. Jednym z warunków kontynuacji współpracy Związku z Ministerstwem w ramach tego Programu jest ustalenie i sformalizowanie szczegółowych zasad pomiędzy organem prowadzącym placówkę szkolenia sportowego, a ZPRP. Wzór porozumienia został załączony do niniejszego pisma.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem, podpisanie trzech egzemplarzy i przesłanie do siedziby Związku Piłki Ręcznej w Polsce do 30 grudnia 2015 r.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Programu są Kierownik Projektu Zygfryd Kuchta (Wiceprezes ZPRP, 665 434 213), Zastępca Kierownika Projektu – Dorota Liese-Romanowska (665 430 057) oraz koordynatorzy makroregionalni i wojewódzcy OSPR. Porozumienie zawierane jest na okres do 30 czerwca 2017 r.

 

Z poważaniem
Henryk Szczepański
I Wiceprezes ZPRP

 

Współpraca z fizjoterapeutami (konsultantami) – nabór wniosków – OSPR | 10-08-2015r.
Informacja o wynikach postępowania Komisji Oceniającej OSPR | 05-08-2015r.
Wyniki naboru wniosków cz.2 | 05.08.2015 r.
Wyniki naboru wniosków | 28.07.2015 r.
Obrady Komisji Oceniającej – OSPR | 07-07-2015r.
Narodowy Program – nowy termin | 14-04-2015r.
Narodowy Program Rozwoju Piłki Ręcznej | 26-02-2015r.
Wyniki naboru wniosków cz.2 |  05.08.2015 r.
Wyniki naboru wniosków | 28.07.2015 r.
Obrady Komisji Oceniającej – OSPR | 07-07-2015r.
Narodowy Program – nowy termin | 14-04-2015r.
Narodowy Program Rozwoju Piłki Ręcznej | 26-02-2015r.

 

druk potwierdzenia udziału szkoły podstawowej – załącznik
druk potwierdzenia udziału gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnejzałącznik

Pin It on Pinterest