Konkurs na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016

Karta Zgłoszenia do Konkursu na nazwę Maskotki
EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016

  Proponowana nazwa*

  Uzasadnienie

  Imię i nazwisko*

  Rok urodzenia*

  Numer telefonu*

  Adres email*

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu*

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją oraz ogłoszeniem wyników Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016.

  Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej przez mnie nazwy, że posiadam do niej wszelkie prawa autorskie i że nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do posługiwania się tą nazwą. W wypadku gdyby oświadczenie to okazało się niezgodne z prawdą zobowiązuję się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich i naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

  Pin It on Pinterest