Strona główna | ZPRP | Przepisy

Przepisy

Przepisy gry w piłkę ręczną: obowiązujące od 1. lipca 2016 r.:

Przepisy gry – wersja pełna

 Przepisy gry w plażową piłkę ręczną:

Przepisy gry – wersja skrócona
Przepisy gry w plażową piłkę ręczną – wersja pełna

Przepisy gry w street handball:

Przepisy gry
Opis dyscypliny
Film oraz strona promujące Street Handball

Przepisy wewnętrzne ZPRP:

Statut Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Regulamin Dyscyplinarny ZPRP
Regulamin organizacji i funkcjonowania Zarządu ZPRP oraz jego organów wykonawczych i orzekających
Regulamin Organizacyjny Biura ZPRP
Regulamin Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy ZPRP

Regulamin Komisji Odwoławczej ZPRP
Uchwała Zarządu ZPRP nr 59/16

Regulamin Komisji Dyscyplinarnej ZPRP

Uchwała nr 18/14 (zobowiązania majątkowe)
Uchwała nr 19/14 (umowy z MSiT)

Sprawy członkowskie:
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów ZPRP z dnia 07.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich
Deklaracja Członkowska

Wykaz normatywnych uchwał Zarządu Związku

Zasady udostępnienia logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych:

Księga znaku i zasady wykorzystywania logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych
Wniosek o wykorzystanie logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych

Klauzula informacyjna – oświadczenie administratora danych osobowych