Strona główna | ZPRP | Przepisy |
Konkurs na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016
<center>Konkurs na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016</center>

Konkurs na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016

Karta Zgłoszenia do Konkursu na nazwę Maskotki
EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016


Proponowana nazwa*

Uzasadnienie

Imię i nazwisko*

Rok urodzenia*

Numer telefonu*

Adres email*

Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu*

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją oraz ogłoszeniem wyników Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016.

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej przez mnie nazwy, że posiadam do niej wszelkie prawa autorskie i że nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do posługiwania się tą nazwą. W wypadku gdyby oświadczenie to okazało się niezgodne z prawdą zobowiązuję się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich i naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.