I Zjazd

Z upoważnienia Zarządu ZPRP mam zaszczyt zaprosić 

Kol.

Na „Spotkanie Pokoleń” – najwybitniejszych zawodniczek,  zawodników i trenerów w historii polskiej piłki ręcznej. Polska piłka ręczna w swojej 95 letniej historii odniosła wiele sukcesów dzięki talentom i zaangażowaniu całej masy osób, z których najwybitniejszych przedstawicieli chcielibyśmy uhonorować wspólnym spotkaniem w ramach „Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski”.

W oczekiwaniu na 100 lecie naszej dyscypliny sportu działalność „Klubu”  przyczyni się do większej popularyzacji piłki ręcznej oraz zdecydowanej poprawy wyników sportowych naszych reprezentacji narodowych, których w byliście lub jesteście wybitnymi reprezentantami.

Marzenia wielu pokoleń piłkarzy ręcznych doczekały się finalizacji szczytnego celu – powołania stowarzyszenia „Zasłużony Reprezentant Polski w Piłce Ręcznej”.

Wysiłek grupy założycieli doprowadził do rejestracji stowarzyszenia w sądzie dla Miasta Stołecznego Warszawa.

Pierwsze plenarne spotkanie członków, poza zatwierdzeniem statutu i wyborem władz, ustali cele naszej działalności, wśród których z pewnością najważniejszym zadaniem będzie promocja piłki ręcznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz utrwalanie w pamięci niemal 100-letniej historii tej dyscypliny sportu w Polsce. 

Jestem przekonany, że nasza działalność poza integracją byłych i aktualnych reprezentantów Polski przyniesie wymierne korzyści środowisku piłkarzy ręcznych. 

                                                                       Janusz Czerwiński

Z A P R O S Z EN I E

W imieniu założycieli Stowarzyszenia mam zaszczyt zaprosić Kol. na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniach 10-11 listopada 2013 r. (przyjazd do godz. 14-tej w dniu 10.11, a wyjazd do godz. 12-tej w dniu 11.11)  w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Porządek obrad:

10.11 do godz.14 rejestracja

         Godz. 15 – obiad

         Godz. 16 do 18 – spotkanie plenarne: 

                  – wystąpienia okolicznościowe,

                  – wybór prezydium spotkania,

                  – wręczenie certyfikatów i znaczka „Zasłużony Reprezentant”,

                  – zatwierdzenie statutu,

                  – wybór władz Stowarzyszenia,

                  – dyskusja 

         Godz. 18 do 18.15 – przerwa na kawę,

         Godz. 18.15 do 19.45 – dalszy ciąg dyskusji,

         Godz. 20 – wspólna kolacja

11. listopad

         Godz. 9 – śniadanie

         Godz. 9.30 – wspólne zdjęcie

         Godz. 9.45 do 11.15 – obrady – zatwierdzenie programu działania

UWAGA: Koszt uczestnictwa 100 PLN. (wpłata w recepcji Ośrodka w Spale w dniu przyjazdu).

Zgłoszenie udziału do dnia 30.10 2013 na adres Janusz Czerwiński, 81-456 Gdynia, ul. Szczeblewskiego 21 lub Tel. 668 016 016; 665 451 335

Mail: janusz@awf.gda.pl

Z uwagi na konieczność wcześniejszej rezerwacji miejsc w Ośrodku w Spale zgłoszenie przyjazdu traktowane będzie jako deklaracja obecności.

                                                                                Janusz Czerwiński 

Pin It on Pinterest