27 grudnia 2019

Nabór na kurs trenerów piłki ręcznej – licencja A

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na kurs trenerów piłki ręcznej – poziom 3 RINCK Convention (licencja A). 

Czas trwania:

08.03.2020 – 04.07.2020 r.

Termin zgłoszeń:

do 16.02.2020 r.

Terminy zajęć:

część ogólna
I zjazd: 08-10.03.2020 r. Warszawa
II zjazd: 15-17.03.2020 r. Warszawa
III zjazd: 05-07.04.2020 r. Warszawa

część specjalistyczna
IV zjazd: 07-14.06.2020 r. COS Szczyrk
V zjazd: 28.06-04.07.2020 r. Warszawa

+

luty 2021 r. – egzamin dyplomowy – I termin
czerwiec 2021 r. – egzamin dyplomowy – II termin

Wymagania dla kandydatów:

1. Dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej lub aktualna licencja B (ZPRP);
2. Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (zapis online);
2. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;
3. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);
4. Fotografia w wersji cyfrowej (format jpg w dużej rozdzielczości);
5. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
6. Zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w charakterze szkoleniowca, od czasu uzyskania tytułu trenera II klasy;
7. Dowód wpłaty.  
Skan ww. dokumentów należy załączyć podczas rejestracji na kurs.

Zapisy wyłącznie online na stronie www.zprp.pl!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kontaktowy:
dr Bartosz Słowiński
e-mail: slowinski@zprp.org.pl;
tel. +48 785-556-452 

Opłaty za kurs: 4 000 zł – istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:
I rata -500 zł – płatna w momencie zapisu na kurs,
II rata – 1 500 zł – płatna do 04.03.2020 r.,
III rata – 1 000 zł – płatna do 04.04.2020 r.,
IV rata – 1 000 zł – płatna do 04.05.2020 r.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:  

Imię i nazwisko, kurs trenera piłki ręcznej (poziom 3)
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300A
02-819 Warszawa
Nr rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Uwaga: Opłata 4 000 zł obejmuje część dydaktyczną (część ogólną i specjalistyczną), materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, udział w konferencji licencyjnej trenerów, przerwy kawowe, napoje oraz wynajem na czas trwania kursu obiektów i sprzętu specjalistycznego, koszty przeprowadzenia egzaminu w I i II terminie.

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Kurs zostanie uruchomiony, jeśli liczba uczestników będzie wynosić co najmniej 20 osób.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest