II Zjazd

STOWARZYSZENIE

 ZASŁUŻONEGO REPREZENTANTA POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ

Warszawa, 15.07.2014 r

Zarząd Stowarzyszenia „Klub Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej” zaprasza na kolejny II Zjazd do Spały w dniach 10-11 listopada 2014 r.

Porządek obrad

10.11.2014 r. (poniedziałek)

do godz. 14.00 – rejestracja w recepcji Centralnego Ośrodka Sportu OPO Spała, 

ul. Mościckiego 6

        godz. 15.00 – obiad

        godz. 16.00 – zebranie plenarne z następującym porządkiem (sala G):

  – sprawozdanie z działalności za rok 2014

  – przyjęcie członków honorowych

  – wręczenie certyfikatów członkom zwyczajnym

  – wręczenie złotych odznak ZPRP

– wręczenie książki biograficznej członkom Stowarzyszenia

– zmiany w statucie

– wystąpienia okolicznościowe

– wnioski i zadania na rok 2015

– zakończenie obrad plenarnych

– wspólne zdjęcie (hala sportowa 19.00-19.30)

godz. 20.00 – uroczysta kolacja – wątki wspomnieniowe

  11.11.2014 r. (wtorek)

godz. 09.00 – śniadanie

godz. 09.30-12.00 – spotkania uczestników

godz. 12.30 – zakończenie Zjazdu – wyjazd uczestników

Informacje organizacyjne:

  • Koszt uczestnictwa 100,00 zł. (wpłata w recepcji COS OPO Spała bezpośrednio po przyjeździe)
  • Zgłoszenie udziału do dnia 24.X.2014 na adres pocztowy: Janusz Czerwiński, 81-456 Gdynia, ul. Szczeblewskiego 21, lub adres e-mailowy: janusz@awf.gda.pl lub  adres
    e-mailowy: noszczak@zprp.org.pl
  • Z uwagi na konieczność wcześniejszego dokonania rezerwacji w COS OPO Spała pisemne lub e-mailowe zgłoszenie będzie traktowane, jako deklaracja obecności
     i udziału w Zjeździe.

Serdeczne pozdrowienia

Prezes

 Janusz Czerwiński

Pin It on Pinterest