III Zjazd

STOWARZYSZENIE

 ZASŁUŻONEGO REPREZENTANTA POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ

Warszawa, 13.04.2015 r

Wg rozdzielnika

Zarząd Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej zaprasza na kolejny
 III Zjazd, który będzie miał miejsce w Krakowie w dniach 20-21 czerwca 2015 r.

Pragniemy poinformować, że odstępstwo od zapowiadanego podczas II Zjazdu terminu następnego spotkania wynika z konieczności podjęcia w I półroczu 2015 r. niezbędnych uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz możliwości uczestniczenia w uroczystościach związanych
z przygotowaniami do Mistrzostw Europy-2016 i meczu reprezentacji męskich  Polska – Dania.

Porządek obrad

20.06.2015 r. (sobota)

do godz. 13.00 – rejestracja w recepcji Hotelu „Efekt Express”, 31-323 Kraków, 

ul. Opolska 14

        godz. 13.00 – obiad w hotelu

        godz. 14.00 – zebranie plenarne z następującym porządkiem:

– sprawozdanie z działalności za I półrocze 2015

              – wręczenie certyfikatów członkom zwyczajnym

– wystąpienia okolicznościowe

– wnioski i zadania na lata 2015/16

– zakończenie obrad plenarnych

– wspólne zdjęcie

        godz. 16.15 – wyjazd z hotelu do „Tauron Arena Kraków”

    godz. 17.00 – obserwacja zawodów finałowych „Szczypiorniak na Orlikach” 

        godz. 20.00 – obserwacja  meczu reprezentacji męskich Polska – Dania

godz. 21.45 – uroczysta kolacja w salach recepcyjnych „Tauron Arena Kraków”

godz. 23.00 – powrót do hotelu – spotkania koleżeńskie 

  21.06.2015 r. (niedziela)

        godz. 08.00 – śniadanie i wyjazd uczestników

Informacje organizacyjne:

 • Zgłoszenie udziału do dnia 31.05.2015 na adres pocztowy: Związek Piłki Ręcznej
  w Polsce  02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 z dopiskiem na kopercie „Stowarzyszenie”  lub adres e-mailowy: noszczak@zprp.org.pl. Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w Zjeździe również są proszone o przesłanie takiej informacji na w/w adres.
 • Koszt uczestnictwa 110,00 (sto dziesięć zł.)  – wpłata na konto: Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej, 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 do dnia 31.05.2015 z przeznaczeniem wpłaty: ”Zjazd Kraków 2015”. 

Nazwa banku i numer konta: PKO Bank Polski SA nr: 89 1020 4564 0000 5102 0125 1685.  

 • Pisemne zgłoszenie wraz z dokonaną wpłatą będą równoznaczne z przyjęciem
   i potwierdzeniem udziału w Zjeździe.
 • Osoby, które planują wcześniejszy przyjazd (19.06) lub późniejszy wyjazd (22.06.) winny zaznaczyć to w pisemnym zgłoszeniu oraz powiększyć wpłatę na koszt uczestnictwa o kwotę 179,00 (jedna doba/pokój jednoosobowy) lub 199,00 (jedna doba/pokój dwuosobowy).
 • Wszystkich uczestników Zjazdu  prosimy o uiszczenie na miejscu składki rocznej
  w wysokości 50 zł.

Serdeczne pozdrowienia

Prezes

Rozdzielnik:         Janusz Czerwiński

– członkowie Stowarzyszenia

Pin It on Pinterest