V Zjazd

STOWARZYSZENIE ZASŁUŻONEGO REPREZENTANTA POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ

INFORMACJA

dla członków Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej o Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczo – Wyborczym 

  • Miejsce zakwaterowania i wyżywienia:  Best Western Hotel Petropol Płock

09-400 Płock, Aleja Stanisława Jachowicza 49 

  • Miejsce obrad: jak wyżej
  • Program pobytu:

04.06.2016 ( sobota)

do godz. 13.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników

13.30 – 14.00 – obiad

14.30 – 19.30 – obrady Walnego Zgromadzenia

– 14.30 – rozpoczęcie obrad w I terminie

– 14.45 – rozpoczęcie obrad w II terminie

19.30 – odjazd autokaru do Hali Orlen Arena Płock

20.00 – 21.30 – obserwacja meczu Polska – Słowacja

20.40 – 21.00 – kolacja w strefie VIP Hali Orlen Arena Płock

21.45 – odjazd autokaru do Hotelu Petropol Plock – 

22.00 – 23.30 – obrady Walnego Zgromadzenia (c.d.)

05.06.2016 ( niedziela)

08.00-09.00 – śniadanie i wyjazd uczestników

4. Osoby do kontaktu:

– Janusz Czerwiński – tel. kom. 665451335

– Jerzy Noszczak – tel. kom. 662242715

5. Zgłoszenie udziału do dnia 09.05.2016 na adres e-mailowy: noszczak@zprp.org.pl, lub pocztowy: Związek Piłki Ręcznej w Polsce  02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 A z dopiskiem na kopercie „Stowarzyszenie” lub telefonicznie do w/w osób kontaktowych. Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w  Walnym Zgromadzeniu proszone są o przesłanie takiej informacji na jeden z w/w adresów. Zgłoszenie jest ważne wraz z wpłatą wymienioną w pkt.6.

6. Koszt uczestnictwa 134,00 (sto trzydzieści cztery zł.)  – wpłata na konto: Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej, 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 A do dnia 09.05.2016
 z przeznaczeniem wpłaty – ”Walne Zgromadzenie Płock 2016”. 

Nazwa banku i numer konta: PKO Bank Polski SA nr: 89 1020 4564 0000 5102 0125 1685.  

7. Osoby, które nie będą korzystały z zakwaterowania i wyżywienia również winny potwierdzić swój udział zgodnie z pkt. 5 z zaznaczeniem „bez zakwaterowania i wyżywienia” i nie dokonują wpłaty wymienionej w pkt. 6.

8. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymują bilety na mecz kwalifikacyjny do ME-2016 Polska – Słowacja.

9. Z uwagi na charakter Sprawozdawczo – Wyborczy Walnego Zgromadzenia niezwykle istotna jest wysoka frekwencja członków Stowarzyszenia.

Prezes

 Janusz Czerwiński

Pin It on Pinterest