VII Zjazd

L.p.: 29/19 Warszawa, 30.08.2019 r

INFORMACJA

o zwołaniu VII Walnego  Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej

Miejsce zakwaterowania, wyżywienia i obrad:  

Hotel „Binkowski” – 25-043 Kielce, ul. Szczepaniaka 42

Program Zgromadzenia:

05.10.2019 (sobota))

do godz. 10.00 – przyjazd i zebranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

do godz. 13.00 – przyjazd, zakwaterowanie i obiad dla członków Stowarzyszenia

godz. 14.00 – 15.30 – obrady Walnego Zgromadzenia (I część)

16.00 – 17.45 – mecz KS Vive Kielce – Energa MKS Kalisz

18.00 – 18.30 –  kolacja

19.00 – 21.00 –  obrady Walnego Zgromadzenia (II część)

06.10.2019 ( niedziela)

08.00-10.00 – śniadanie i wyjazd uczestników

3. Osoby do kontaktu:

– Zygfryd Kuchta – tel. kom. 665434213

– Jerzy Noszczak – tel. kom. 662242715, e-mail: noszczak@zprp.org.pl

4. Koszt uczestnictwa 150,00 zł. (sto pięćdziesiąt złotych)  – wpłata na konto: Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej, 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 A do dnia 16.09.2019
z przeznaczeniem wpłaty – ”Walne Zgromadzenie  – Kielce 2019”. 

Nazwa banku i numer konta: PKO Bank Polski SA nr: 89 1020 4564 0000 5102 0125 1685.  

Dokonanie wpłaty na w/w konto będzie jednocześnie zgłoszeniem udziału w Zgromadzeniu i nie wymaga potwierdzenia drogą telefoniczną, e-mailową czy pocztową. 

Osoby, które wpłaciły kwotę  150,00 zł. na planowany wcześniej  czerwcowy Zjazd w Wągrowcu winny tylko potwierdzić telefonicznie lub e-mailowo swój udział w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się
w Kielcach.

5. Członkowie Stowarzyszenia, którzy z różnych względów nie mogą wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu proszone są o poinformowanie telefoniczne, e-mailowe lub pocztowe na jeden z w/w adresów. 

6.  Osoby, które otrzymały w Kaliszu koszulki z logiem Stowarzyszenia proszone są wzięcie ich do Kielc. 

7. Przypomina się członkom Stowarzyszenia o składkach członkowskich. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia składka wynosi minimum 50 zł. rocznie. Osoby, które zalegają z opłatami, z tego tytułu, winny dokonać zaległych wpłat na w/w konto z zaznaczeniem „składka członkowska za rok….(za lata ….)”. 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Zygfryd Kuchta

   Stowarzyszenie Zasłużonego PKO Bank Polski SA 

    Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej Nr PL 89 1020 4564 0000 5102 0125 1685

    ul. Puławska 300 A BIC: BPKOPLPW

    02-819 Warszawa                   NIP:9512385723

    tel. (022) 892 90 11                   REGON:361030725

     HYPERLINK “https://zprp.pl/”www.zprp.pl                                     KRS:484370

     HYPERLINK “mailto:stowarzyszenie@zprp.org.pl”stowarzyszenie@zprp.org.pl

Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej 

Pin It on Pinterest