PROGRAM

Co to jest OSPR?

Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy ponadgimnazjalnej. Zostanie uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystki, środków pochodzących z samorządów i od sponsorów.

ZADANIA

Szkoła podstawowa
• Zwiększenie zasięgu – odbudowanie szkolenia w tych regionach, w których piłka ręczna została zapomniana i zaniedbana
• Powiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających piłkę ręczną, szerokie jej propagowanie szczególnie w szkołach podstawowych
• Przeprowadzanie szkoleń, pokazów i kursów dla nauczycieli
• Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy

Gimnazjum
• Przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników
• Unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym – wprowadzanie zatwierdzonych lub przygotowanych przez ZPRP programów nauczania piłki ręcznej w szkołach
• Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy

Szkoła ponadgimnazjalna
• Doskonalenie umiejętności gry zawodników zaplecza kadr narodowych• Budowanie kariery dwutorowej
• Włączenie się do rywalizacji o czołowe miejsca w młodzieżowych ME i MŚ
• Rozbudowa grupy interesariuszy (osoby lub instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie organizacji przedsięwzięć)

Jakimi obiektami dysponuje OSPR

• LO – hala z pełnowymiarowym boiskiem lub sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem, boiska zewnętrzne, siłownia, pływalnia, internat, inne
• GIM – hala z pełnowymiarowym boiskiem lub sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem, boiska zewnętrzne, siłownia i inne,
• SP – sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem i inne.

PROGRAMY SZKOLENIA

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W GIMNAZJUM O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

Materiały metodyczno-szkoleniowe /gimnazjum i liceum – link

PIŁKA RĘCZNA. POZNAĆ – ZROZUMIEĆ – GRAĆ

Dlaczego wybrać piłkę ręczną i jakie miejsce ma ona zająć w systemie wartości młodego człowieka?

To jest pytanie, na jakie musi znać odpowiedź każdy trener lub instruktor, zanim zainteresuje dziecko konstrukcją projektu sportowego, jako członka drużyny. Aby ułatwić im pracę i rozbudować możliwości działania powstała książka PIŁKA RĘCZNA. POZNAĆ – ZROZUMIEĆ – GRAĆ. Ma ona za zadanie wyjaśnić, przynajmniej w pewnym stopniu, jak można poznać, zrozumieć i grać w piłkę ręczną. Bo przecież oczywiste jest, że to rola trenera lub instruktora będzie determinująca w sytuacji, kiedy przyszła piłkarka lub piłkarz ręczny będą dokonywali wyboru dyscypliny sportu./ Wojciech Nowiński (link 2)

INFORMACJE Z KURSOKONFERENCJI W SPALE 20-22.11.2015 r.

Kształtowanie cech motorycznych

Indywidualizacja treningu jako podstawowe zadanie OSPR

Elektroniczny system wspomagający szkolenie OSPR

Organizacja szkolenia OSPR

Pin It on Pinterest